15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à CHF 350
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à 12 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
Mantra Bar-Cafe-Lounge
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
22 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabatt STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Wurst und Moritz
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 67.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.h
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 120.–
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à 60 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Jusqu'à 35 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Carving
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Kino Riffraff
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
CHF 25.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit Office
Gratuit
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
CHF 100.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Imholz Sport
10 %
Rabais STUcard.ch
Cinema Leuzinger
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 150.–
Rabais STUcard.ch
30 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 7.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Rotpunkt Apotheke
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
30 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 22.–
CHF 50.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
12 %
Rabais STUcard.ch
CHF 25.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
CHF 100.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
75 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à 15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Billiardino
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Borsalino
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20%
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
New York Café
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
New York Billard Center
CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à 73 %
Rabais STUcard.ch
Bowling Center Basel
20 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
30–50 %
Rabais STUcard.ch
Intersport Meli Schwyz
20 %
Rabais STUcard.ch
EUR 3.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 6.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
Montemare
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 6.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabatt STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
CHF 9.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
Kino City Uzwil
50 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
Timeout
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
jusqu'à CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Gratuit
CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Vegas Club
Gratuit
Bowlingcenter Trimbach
Gratuit
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 120.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 150.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Jusqu'à 25 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Mantra Bar-Cafe-Lounge
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.50
Rabais STUcard.ch
22 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
CHF 6.–
Rabais STUcard.ch
CHF 13.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
CHF 200.–
Rabais STUcard.ch
CHF 40.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Hard One
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
Asian Food Express
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
40 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
20 %
Rabais STUcard.ch
Oink Oink
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
18 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
B&B Sportsbar
CHF 5.-
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Coiffeur Birrer Willisau
20 %
Rabais STUcard.ch
Tattoo Studio Obwalden
20 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Hirschen Pub Schwyz
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Boutique Tresor
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15%
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Jlge Bar
CHF 3.50
Rabais STUcard.ch
CHF 62.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Gratuit
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
30 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Dux Mode
10 %
Rabatt STUcard.ch
Vitafit Ilanz
Gratuit
Alpshake
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
Happy Beck Zürich
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Boutique Life
10 %
Rabais STUcard.ch
Boutique Lifestyle
10%
Rabais STUcard.ch
Cornetto Bäck-Konditorei-Café Ennenda
Gratuit
Steine Grill Kebab
CHF 1.50
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
3 Rp.
Rabais STUcard.ch
Work4Donuts
20 %
Rabais STUcard.ch
5 %
Rabais STUcard.ch
Baeschlin Bücher
5 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
Pizza Flizza Kurier
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 150.–
Rabais STUcard.ch
Movie World
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
CHF 90.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
CHF 8.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 8.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
Quinnie Cinemas
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
Bal's Take Away Baden
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
Der Italiener im Tell
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 2.50
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
Paragliding Lake Lucerne
20 %
Rabais STUcard.ch
Stein Grill
CHF 1.–
Rabatt STUcard.ch
Gratuit
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Star Grill
CHF 1.–
Rabatt STUcard.ch
20 %
Rabatt STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
CHF 1.50
Rabais STUcard.ch
Pizzeria Steinbock
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
CHF 1.50
Rabais STUcard.ch
CHF 12.–
Rabais STUcard.ch
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
15 %
Rabais STUcard.ch
Pizza Bella
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
Da Sergio Moosbad
Gratuit
10 %
Rabatt STUcard.ch
Kultur im Chäller
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
FRANZ WETTER FAHRSCHULE
CHF 80.–
Rabais STUcard.ch
Manis Fahrschule
CHF 8.–
Rabais STUcard.ch
CHF 2.–
Rabais STUcard.ch
Billard Pub St. Gallen
CHF 4.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
EHC Zunzgen Sissach
Gratuit
10 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
JOKER Bar  Food  Disco
CHF 1.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Pizza Fritz
CHF 3.–
Rabatt STUcard.ch
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 8.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
SEA LIFE (D)
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 70.–
Rabais STUcard.ch
Paintball Arena
20 %
Rabais STUcard.ch
Restaurant Tapas Bar Scenario
Gratuit
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 30.–
Rabais STUcard.ch
2 pour 1
Rabais STUcard.ch
CHF 20.–
Rabatt STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Cinéma Palace Bévilard
CHF 3.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
40 %
Rabais STUcard.ch
CHF 5.–
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Kickboxschule Hasan
Gratuit
Bildschön Kosmetik
25 %
Rabais STUcard.ch
Diamond Nails
25 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
30 %
Rabais STUcard.ch
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
Aeschlimann Fasnacht & Accessoires
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 10.–
Rabais STUcard.ch
CHF 20.–
Rabais STUcard.ch
SPAZE Hairstudio
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
10 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
22 %
Rabais STUcard.ch
25 %
Rabais STUcard.ch
30 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
CHF 3.50
Rabais STUcard.ch
20 %
STUcard.ch Rabatt
15 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
40 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
15 %
Rabais STUcard.ch
CHF 80.–
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
Gratuit
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
50 %
Rabais STUcard.ch
20 %
Rabais STUcard.ch
3 pour 2
Rabais STUcard.ch
CHF 15.–
Rabais STUcard.ch
CHF 100.–
Rabais STUcard.ch
Gratuit
CHF 10.–
Rabais